Ακίνητα

Εκτίμηση ακινήτου/των
Εντοπισμός και αγορά ή ενοικίαση ακινήτων
Αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανικές μελέτες
Εκ θεμελίων κατασκευή ή επισκευή, ανακαίνιση, ανακατασκευή ακινήτων
Επίβλεψη έργων
Χρηματοδοτικά και επενδυτικά σχέδια
Διοικητική, οικονομική, τεχνική διαχείριση
Διαχείριση κρατήσεων

THERISSO - PROPERTY MANAGEMENT

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της THERISSO, με την πολυετή εμπειρία και την άρτια τεχνογνωσία στα επιστημονικά κι επιχειρηματικά πεδία που δραστηριοποιούνται, εφαρμόζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της και ενεργούν πάντα προς το συμφέρον τους, γεγονός που μας επιτρέπει να δημιουργούμε πολύχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης.