Έργα ΑΠΕ

Η THERISSO A.E. επενδυτής σε ΑΠΕ η ίδια, με χαρτοφυλάκιο που φτάνει τα 200MW, κατέχει την υλοποίηση έργων πράσινης ενέργειας «με το κλειδί στο χέρι» – από την αδειοδοτική διαδικασία μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη τουή και τη μετέπειτα παρακολούθηση της λειτουργίας και τη συντήρηση του συστήματος.

Αδειοδοτική Διαδικασία
Υπηρεσίες συντήρησης
Πλήρες φάσμα υπηρεσιών EPC (Engineering, procurement, and construction)
Χρηματοδότηση
Λειτουργία και διαχείριση